خسرو شکیبایی

پروانه ات خواهم ماند

 

وهر بار که می آیم پروانه ای برسر مزارت می کارم تا بدانی وقت است از پیله بیرون آیی و  به معجزه ایی از جنس

مسیح ایمان آوری و به میان ما بازگردی.می دانم چون خواسته ام به دست می آورم.

برایت نامه مینویسم تا هنگامی که برخواستی بدانی چه کسی چشم براه توست وهنوز در آستانه پر عشق

تنها برای تو ایستاده است. آزیتا روزبه


+   آزیتا روزبه ; ۳:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir